Yttertavle.se
Välkommen till Yttertavle Bygdegårdsförening Här finner du information om Bygdegårdsföreningen för Yttertavle och Holmsjön Yttertavle är en by belägen cirka 3 kilometer sydöst om Tomtebo. Föreningens verksamhet omfattar bland annat skötsel och uthyrning av bygdegården, underhåll av badplatsen i Holmsjön, samt fritidsaktiviteter för föreningens medlemmar. Mer information om uthyrning av bygdegården finns under att hyra bygdegården.