Yttertavle.se
Kort information om Yttertavle internetförening Har du problem med din internetuppkoppling ska du i första hand kontakta Bahnhof. https://www.bahnhof.se/support/category Eller på telefon 010-510 00 00 Vid felanmälan behöver du vara beredd att på Bahnhods uppmaning kunna hjälpa till med enklare felsökning. Vid övriga frågor eller nyanslutning kontakta: Mats Johansson eller Bert Eriksson